OULU環保純竹槳紙巾🐼🎋一田超市VIP Day🎉🎏第二回

一田購物優惠第二彈嚟啦🎊,今次繼續減減減🈹。由即日至6月17日, 一田百貨 (YATA) – official Page 一田超市購買OULU環保純竹漿3層盒裝紙巾2⃣條只需$29.90(原價$51.00/2⃣條)😍!價錢咁抵~仲唔快啲去以下一田超市搶購啦🛒~
🛍新蒲崗Mikiki一田超市
🛍屯門V City一田超市
🛍大埔超級城一田超市

[全城竹醌 • 為你捉菌]

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *